Informace o souborech cookie

(verze 1.0 ze dne 4.11.2020)

 

Tyto webové stránky (www.everli.cz, dále jen „webové stránky“) vlastní společnost Everli S24 CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 09516786 (dále jen „my“ nebo „společnost“).

Protože se soubory cookie na našem webu používají k různým účelům, zobrazujeme toto prohlášení, abychom vysvětlili, co jsou soubory cookie a jak se používají na webových stránkách.

Některé soubory cookie (tzv. vlastní soubory cookie nebo soubory cookie první strany) jsou předávány a kontrolovány přímo námi. Společnost tyto soubory cookie používá ke shromažďování a zpracování určitých (také osobních) údajů o vás. V tomto oznámení podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“), vysvětlujeme, jak tyto údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jaké jsou vaše práva.

Jiné soubory cookie (tzv. soubory cookie třetích stran) jsou naopak předávány a kontrolovány třetími stranami. V tomto prohlášení jsou uvedeny odkazy na informace zveřejněné těmito třetími stranami a žádáme vás, abyste si je přečetli.

Společnost v maximální míře zohledňuje právo na soukromí a ochranu údajů, a to zejména osobních údajů uživatelů. Pro další informace o těchto zásadách používání souborů cookie mohou uživatelé kdykoliv kontaktovat společnost pomocí následujících metod:

  • Doporučeným dopisem s doručenkou zaslaným do sídla společnosti, jak je uvedeno výše;
  • E-mailem na: info-cz@everli.com.

A. Co jsou to soubory cookie a k čemu se používají

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky navštívené uživatelem ukládají přímo do jeho zařízení (obvykle do prohlížeče), kde se ukládají před odesláním zpět na stejné webové stránky při další návštěvě stejného uživatele (soubory cookie první strany). Při procházení webu může uživatel také přijímat soubory cookie z různých webů nebo webových serverů na svém koncovém zařízení (soubory cookie třetích stran); k tomu dochází, protože navštívená webová stránka může obsahovat prvky, jako jsou obrázky, mapy, zvuky, konkrétní odkazy na webové stránky jiných domén, které jsou uloženy na jiných serverech, než je server hostující požadovanou stránku. Jinými slovy se jedná o soubory cookie ukládané jinými webovými stránkami, než je aktuálně navštívená webová stránka.

Soubory cookie lze časově omezit na jednu relaci procházení v prohlížeči (relační soubory cookie), v takovém případě se automaticky deaktivují, když uživatel zavře prohlížeč; nebo mohou mít přednastavenou dobu platnosti, takže budou uloženy a zůstanou aktivní na pevném disku uživatele až do data vypršení platnosti a budou i nadále shromažďovat informace během různých relací procházení v prohlížeči (trvalé soubory cookie).

Soubory cookie se používají pro různé účely. Některé jsou nezbytné k tomu, abyste mohli procházet web a využívat jeho funkcí (technické soubory cookie). Ostatní se používají ke shromažďování statistických informací, v souhrnné nebo členěné podobě, o počtu uživatelů přistupujících na webovou stránku a o tom, jak je webová stránka používána (monitorovací nebo analytické soubory cookie). A konečně, další soubory cookie se používají ke sledování vašeho spotřebitelského profilu a k zobrazování reklam na webu, které by vás mohly zajímat, protože odpovídají vašemu vkusu a spotřebním zvykům (profilovací soubory cookie).

Chcete-li se dozvědět více o těchto různých typech souborů cookie, pokračujte ve čtení tohoto prohlášení. Zjistěte, jak pracují a k čemu jsou, a případně si svobodně zvolte, zda s jejich použitím souhlasíte, nebo je odmítnete.

B. Technické soubory cookie

Technické soubory cookie se používají na webových stránkách pouze za účelem usnadnění vašeho procházení na webových stránkách a umožnění používání jejich funkcí. Jedná se vždy o soubory cookie první strany, protože jsou předávány na webové stránky přímo námi.

Některé technické soubory cookie jsou nezbytné, aby vám poskytly optimální zážitek z procházení nebo umožnily vaše ověřování na webu, například při nákupu na webu nebo při vstupu do vyhrazené oblasti (navigační soubory cookie). Navigační soubory cookie jsou obvykle relační soubory cookie, a proto se po zavření prohlížeče automaticky deaktivují.

Jiné technické soubory cookie se používají k uložení některých vašich předvoleb (například jazyka nebo země původu), takže je nemusíte při dalších návštěvách znovu nastavovat (funkční soubory cookie). Z tohoto důvodu jsou funkční soubory cookie často trvalými soubory cookie, protože zůstávají uloženy ve vašem počítači i po zavření prohlížeče, a to až do data platnosti, které jim bylo poskytnuto, nebo dokud se nerozhodnete je smazat.

Na webových stránkách se aktuálně používají následující technické soubory cookie:

Křestní jméno

Kategorie souborů cookie

Účel souboru cookie

Expirace

Hostitel-ss

Technický soubor cookie první strany

Používá se k zabránění útokům CSRF (soubor cookie je odesílán bez zpracování chyby)

relace

user_temporary_session

Technický soubor cookie první strany

Dočasný token pro správu obnovení zapomenutého hesla.

1 den

user_token

Technický soubor cookie první strany

Přístupový token generovaný náhodně pro každého uživatele při přihlášení, a to pro každé zařízení. Používá se pro přístup na web a sledování použitého zařízení.

90 dní

vAuthToken

Technický soubor cookie první strany

Přístupový token generovaný náhodně pro každého uživatele při přihlášení, a to pro každé zařízení. Používá se pro přístup na web a sledování použitého zařízení.

90 dní

smUserDataChecked

Technický soubor cookie první strany

Slouží ke kontrole aktuálnosti lokálně uložených uživatelských dat.

20 minut

otevření stránky

Technický soubor cookie první strany

Slouží ke sledování, zda uživatel přichází z konkrétní přihlašovací stránku (např. ve vztahu ke slevám pro konkrétní typy uživatelů), takže je po přístupu nezbytné navigovat určitou trasou.

5 minut

sledovací soubory cookie

Technický soubor cookie první strany

Slouží k předání všech informací o původu uživatele na server (např. zda přistupuje a vidí test).

5 minut

SMcookies

Technický soubor cookie první strany

Používá se k uložení volby uživatele pro uložení souborů cookie

365 dní

LocalStorage / SessionStorage

Technický soubor cookie první strany

Soubor proměnných, většinou používaných k funkčním účelům, se ukládá lokálně.

relace

vSelectedData

Technický soubor cookie první strany

Slouží k uložení sady proměnných, většinou používáno k funkčním účelům.

90 dní

user_session

Technický soubor cookie první strany

Token relace generovaný náhodně pro každý košík při každém zobrazení stránky pro výběr obchodu každých 30 minut. Používá se ke sledování jediné nákupní akce podrobnějším způsobem.

14 dní

vUserSession

Technický soubor cookie první strany

Token relace generovaný náhodně pro každý košík při každém zobrazení stránky pro výběr obchodu každých 30 minut. Používá se ke sledování jediné nákupní akce podrobnějším způsobem.

90 dní

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů není pro instalaci těchto souborů cookie vyžadován váš předchozí souhlas, proto se tyto soubory cookie instalují automaticky. Samozřejmě můžete zablokovat instalaci technických souborů cookie změnou nastavení prohlížeče (přečtěte si odstavec E, č. 1 a zjistěte, jak na to). Upozorňujeme však, že pokud zablokujete instalaci technických souborů cookie nebo je později odstraníte, může být zcela nebo částečně omezena vaše schopnost využívat celý web nebo jeho část, aktivovat nebo deaktivovat určité funkce nebo přijímat určité služby.

C. Monitorovací nebo „analytické“ soubory cookie

Soubory cookie Analytics se používají na webových stránkách ke shromažďování statistických informací, v souhrnné nebo rozčleněné formě, o počtu uživatelů přistupujících na webové stránky a o tom, jak tyto webové stránky navštěvují.

Analytické soubory cookie těchto webových stránek jsou soubory cookie třetích stran, protože nejsou předávány přímo námi, ale třetími stranami. Nejsou proto instalovány přímo společností, nýbrž třetími stranami.

Ve srovnání s technickými soubory cookie mohou být analytické soubory cookie nainstalovány do vašich zařízení pouze s vaším předchozím souhlasem.

Na webu se aktuálně používají následující analytické soubory cookie:

Křestní jméno

Kategorie souborů cookie

Dodavatel

Účel

Zásady ochrany osobních údajů

Bing

Analytické soubory cookie třetích stran

Bing

Shromažďování dat pro sledování konverzí, pokud se uživatel zaregistruje nebo dokončí nákup.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Hodnocení zákazníků Google

Analytické soubory cookie třetích stran

Google

Shromažďování dat pro získání hodnocení o službě, která se zobrazí ve výsledcích vyhledávání.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Mixpanel

Analytické soubory cookie třetích stran

Mixpanel

Shromažďování údajů pro účely statistiky přístupu a provozu pro interní použití. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

AppsFlyer

Analytické soubory cookie třetích stran

AppsFlyer

Shromažďování údajů pro účely statistiky přístupu a provozu pro interní použití. Používá se v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Firebase

Analytické soubory cookie třetích stran

Google

Shromažďování údajů pro účely statistiky přístupu a provozu pro interní použití. Používá se v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Hotjar

Analytické soubory cookie třetích stran

Hotjar

Shromažďování dat týkajících se chování uživatelů na webových stránkách a jejich zařízeních pro analýzu související s uživatelskou zkušeností

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Správce značek Google

Technický soubor cookie třetí strany

Google

Shromažďování dat pro přesměrování do jiných služeb, jako jsou Mixpanel, AdWords, Facebook, OutBrain. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Google Analytics

Technický soubor cookie třetí strany

Google

Shromažďování anonymních údajů pro statistiky přístupu a provozu pro interní použití. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Stripe

Technický soubor cookie třetí strany

Stripe

Shromažďování údajů pro sledování plateb kreditní kartou. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Místa Google

Technický soubor cookie třetí strany

Google

Shromažďování údajů o poloze a mapách. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Živý chat Zopim

Technický soubor cookie třetí strany

Zendesk

Shromažďování dat pro řádnou zákaznickou podporu prostřednictvím chatu. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Cloudové zprávy Firebase

Technický soubor cookie třetí strany

Google

Shromažďování údajů pro oznámení a zprávy. Používá se v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Fabric

Crashlytika

Technický soubor cookie třetí strany

Google

Umožňuje shromažďovat informace v případě technických problémů, aby bylo možné je rychle vyřešit. Používá se v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů 

 

Z tohoto důvodu se při vstupu na webové stránky zobrazí speciální banner zvýrazňující, že (i) analytické soubory cookie třetích stran mohou být použity na webových stránkách a (ii) kliknutím na tlačítko „Povolit všechny analytické cookies“ souhlasíte s použitím těchto souborů cookie. Můžete také kliknout na tlačítko „Další možnosti“ a udělit souhlas pouze s použitím některých (nebo žádných) analytických souborů cookie. Pokud tímto způsobem vyjádříte svůj souhlas s instalací souborů cookie, budeme váš souhlas sledovat prostřednictvím konkrétního technického souboru cookie. Tímto způsobem se vyhneme tomu, aby se vám během následných návštěv webových stránek zobrazoval banner informující o souborech cookie. Upozorňujeme, že pokud byste ze svého prohlížeče odstranili tento technický soubor cookie způsobem popsaným v odstavci E (1), stopa vašeho souhlasu by byla ztracena, a proto se při vaší příští návštěvě webových stránek zobrazí banner informující o souborech cookie znovu. 

Samozřejmě můžete kdykoliv zablokovat instalaci analytických souborů cookie, aniž byste jakýmkoliv způsobem ohrozili návštěvy webových stránek a používání jejich obsahu. Chcete-li se dozvědět, jak na to, pečlivě si přečtěte informace o souborech cookie třetích stran pomocí odkazů uvedených v tabulce výše.

D. Profilovací soubory cookie

Profilovací soubory cookie se používají k vytvoření vlastního uživatelského profilu na základě preferencí a vkusu, které vyjadřujete při procházení internetu, a k zobrazení reklam v souladu s vaším profilem. Reklamy zobrazované na našich stránkách by pro vás proto mohly být zajímavější.

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů je pro instalaci těchto souborů cookie vyžadován váš předchozí souhlas. Z tohoto důvodu se při přístupu na webové stránky zobrazí speciální banner, který zdůrazňuje, že (i) lze na webových stránkách používat profilovací soubory cookie a (ii) kliknutím na tlačítko „Povolit všechny profilovací soubory cookie“ souhlasíte s použitím těchto souborů cookie. Můžete také kliknout na tlačítko „Další možnosti“ a udělit souhlas pouze s použitím některých (nebo žádných) profilovacích souborů cookie. Pokud tímto způsobem vyjádříte svůj souhlas s instalací souborů cookie, budeme váš souhlas sledovat prostřednictvím konkrétního technického souboru cookie. Tímto způsobem se vyhneme tomu, aby se vám během následných návštěv webových stránek zobrazoval banner informující o souborech cookie. Upozorňujeme, že pokud byste ze svého prohlížeče odstranili tento technický soubor cookie způsobem popsaným v odstavci E (1), stopa vašeho souhlasu by byla ztracena, a proto se při vaší příští návštěvě webových stránek zobrazí banner informující o souborech cookie znovu. 

Samozřejmě můžete kdykoliv zablokovat instalaci profilovacích souborů cookie, aniž byste jakýmkoliv způsobem ohrozili návštěvy webových stránek a používání jejich obsahu. Pokud se rozhodnete zakázat behaviorální reklamu, neznamená to, že se již reklama nebude na webových stránkách zobrazovat. Bannery, které se zobrazují na webových stránkách, však nemusí odrážet vaše zájmy nebo preference v prohlížeči, který právě používáte.

Některé profilovací soubory cookie instaluje přímo společnost (profilové soubory cookie první strany). Tyto soubory cookie jsou trvalé a mají maximální dobu trvání 12 měsíců. Zde je seznam souborů cookie pro profilování první strany používaných na webových stránkách s vyznačením postupů, kterými můžete odmítnout jejich instalaci:  

smUserUTM, smOrderUTM

První část profilovacích souborů cookie

Používá se ke sledování UTM, značek obsažených v odkazech, užitečných pro analýzu návštěvnosti z marketingových kampaní, se kterými uživatel otevřel webové stránky (budou pak uloženy v databázích při dané příležitosti, poprvé při přihlášení nebo registraci, podruhé při objednávce).

30 dní

store_brand

První část profilovacích souborů cookie

Označuje, zda uživatel přešel z cílové stránky na partnerském webu. Slouží k filtrování seznamu obchodů a zobrazování pouze těch, které se týkají tohoto partnera.

2 hodiny

Jakmile udělíte souhlas s používáním profilovacích souborů cookie, můžete je zakázat změnou nastavení prohlížeče (viz odstavec E (1)).

Naproti tomu je většina profilovacích souborů cookie instalována třetími stranami, které působí jako nezávislí správci údajů (soubory cookie třetích stran). Zde je seznam profilovacích souborů cookie třetích stran, které se v současné době používají na webových stránkách, s odkazem na informační stránky vytvořené jejich vývojáři:

Křestní jméno

Typ

Dodavatel

Účel

Zásady ochrany osobních údajů

Tradedoubler

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Tradedoubler

Shromažďování údajů týkajících se návštěv webových stránek a nákupů po prohlížení reklamních kampaní.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Zanox \ Awin

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Zanox \ Awin

Shromažďování údajů týkajících se návštěv webových stránek a nákupů po prohlížení reklamních kampaní.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Sociomantika

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Sociomantika

Shromažďování údajů o prohlížení pro zobrazení přizpůsobených reklam.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Criteo

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Criteo

Shromažďování údajů o prohlížení pro zobrazení přizpůsobených reklam.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Reklamy Google

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Google

Shromažďování údajů o prohlížení pro zobrazení přizpůsobených reklam.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Soubory cookie pro profilování třetích stran AdRoll

Soubory cookie pro profilování třetích stran

AdRoll

Shromažďování údajů o prohlížení pro zobrazení přizpůsobených reklam.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Twitter

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Twitter

Shromažďování anonymních údajů týkajících se konverzí a používání funkcí sociálního sdílení.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Facebook

Soubory cookie pro profilování třetích stran

Facebook

Shromažďování anonymních údajů týkajících se konverzí a používání funkcí sociálního sdílení.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů


Upozorňujeme, že přihlášením na webové stránky pomocí přihlašovacích údajů ke službě třetí strany, kterou jste si předplatili, obdržíte od provozovatele dané služby soubory cookie třetích stran, které obvykle mají kromě povolení autentizace na webových stránkách rovněž profilovací účel. Před přihlášením pomocí tlačítek pro služby třetích stran si prosím pečlivě přečtěte informace poskytnuté provozovateli služeb o používání těchto cookies. Pokud tyto soubory cookie nechcete dostávat, přihlaste se na web jako obvykle bez použití tlačítek služeb třetích stran. Zde je seznam souborů cookie souvisejících se službami třetích stran, které se používají na webových stránkách, s uvedením odkazu na informační stránky vytvořené jejich vlastníky:

Křestní jméno

Typ

Dodavatel

Účel

Zásady ochrany osobních údajů

Přihlášení přes Facebook

soubory cookie pro přístup a profilování třetích stran

Facebook

Shromažďování anonymních údajů týkajících se konverzí, používání přihlašovacích údajů a funkcí sociálního sdílení. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Přihlášení pomocí účtu Apple

soubory cookie pro přístup a profilování třetích stran

Apple

Shromažďování anonymních údajů týkajících se konverzí, používání přihlašovacích údajů a funkcí sociálního sdílení. Používá se také v aplikacích pro iOS a Android.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

 

 E. Jak spravovat soubory cookie a bránit jejich používání

Existuje několik možností pro správu, zakázání a smazání souborů cookie.

(1) V případě analytických a profilovacích souborů cookie nesmíte udělit svůj souhlas s jejich instalací

(2) Změna nastavení prohlížeče

Postupujte podle pokynů vývojáře vámi používaného prohlížeče, abyste zjistili, jak spravovat, zakázat nebo smazat všechny soubory cookie (technické, analytické a profilovací): 

Vybírejte pečlivě. Tím, že bez rozdílu zablokujete přijímání všech souborů cookie, včetně technických souborů cookie, aniž byste stanovili zvláštní výjimku pro webové stránky, ve skutečnosti již nebudete moci používat všechny nebo část webových stránek a jejich funkce. Při odstranění všech souborů cookie z prohlížeče by navíc mohly být odstraněny i technické soubory cookie, a ztratíte tak nastavené preference pro tyto webové stránky nebo již nenajdete produkty či služby obsažené ve vašem nákupním košíku.

(2) Používejte naše interaktivní nástroje nebo nástroje poskytované třetími stranami

Chcete-li zakázat profilovací soubory cookie první strany, tj. soubory nainstalované přímo námi, můžete jednoduše použít interaktivní tlačítko, které je viditelné v odstavci D tohoto prohlášení. Vaše odvolání souhlasu s používáním těchto souborů cookie nebude mít žádný vliv na možnost prohlížení webových stránek a používání jejich funkcí a můžete jej kdykoli odvolat pomocí stejného interaktivního tlačítka.

Chcete-li zakázat soubory cookie třetích stran, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů třetích stran, které instalují analytické soubory cookie (viz odstavec C výše) nebo profilovací soubory cookie (viz odstavec D výše), abyste se dozvěděli o dalších dostupných nástrojích pro správu, zakázání a mazání souborů cookie a dále obecně zakázali jejich použití. Upozorňujeme, že deaktivací souborů cookie třetích stran (i) odvoláte svůj souhlas s jejich používáním nejen na webových stránkách, ale na všech internetových stránkách, na kterých se tyto soubory cookie používají, a (ii) schopnost procházet webové stránky a používat jejich funkce nebude nijak ovlivněna.

(3) Použijte webové stránky http://www.youronlinechoices.com/cz/  

Vaše online volby jsou webové stránky spravované neziskovou asociací European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), jejíž česká verze je k dispozici na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/, která poskytuje informace o behaviorální reklamě založené na profilovacích souborech cookie (http://www.youronlinechoices.com/cz/about-behavioural-advertising) a umožňuje uživatelům internetu snadno odmítnout (opt-out) instalaci hlavních profilovacích souborů cookie nainstalovaných reklamními operátory a používaných na webových stránkách (http://www.youronlinechoices.com/cz/your-ad-choices). Před použitím tohoto nástroje vám doporučujeme si pečlivě přečíst všeobecné obchodní podmínky webových stránek Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/cz/terms-conditions), často kladené otázky (FAQ) (http://www.youronlinechoices.com/cz/faqs) a uživatelskou příručku (http://www.youronlinechoices.com/cz/opt-out-help).

Vědomě používejte službu Your Online Choices. Ačkoli ve skutečnosti služba Your Online Choices spojuje mnoho nejdůležitějších společností v reklamním světě, které používají soubory cookie, některé třetí strany, které instalují soubory cookie prostřednictvím webových stránek, se k vašim online volbám nemusí zaregistrovat. Upozorňujeme také, že smazáním všech souborů cookie z vašeho prohlížeče mohou být smazány i technické soubory cookie vydané službou Your Online Choices pro zapamatování vašich voleb, čímž se soubory cookie třetích stran opět aktivují.  

F. Způsoby zpracování a doba uchovávání údajů

Jak je zdůrazněno v úvodu tohoto prohlášení, je možné, že společnost bude shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, které předává přímo na webové stránky (soubory cookie první strany). Společnost jedná jako správce těchto údajů v souladu s ustanoveními nařízení. Vaše osobní údaje bude zpracovávat na základě příslušných právních titulů, tj. osobní údaje, které byly shromážděny prostřednictvím technických souborů cookie, budou zpracovány na základě oprávněných zájmů společnosti spočívajících v provozování webových stránek a osobní údaje shromážděné prostřednictvím jiných souborů cookie budou zpracovány na základě vašeho souhlasu. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze elektronickými nástroji, s plnou automatizací a bez lidského zásahu (nebudeme však ve vztahu k vám provádět automatizované individuální rozhodování (včetně profilování). Naši zaměstnanci a nezávislí pracovníci proto nikdy nebudou mít přístup k obsahu vašich osobních údajů získaných prostřednictvím souborů cookie, což znamená, že nikdy nebudou mít přístup k identifikovatelným osobním údajům (PII), tj. informacím, podle kterých by vás bylo možné přímo identifikovat.

Někteří naši zaměstnanci a externí pracovníci, které jsme jmenovali jako zpracovatelé dat, mohou provádět údržbu počítačových systémů, v nichž jsou hostována vaše data, aniž by měli přístup k jejich skutečnému obsahu. Osobní údaje mohou být uloženy na serverech spravovaných třetími stranami (např. poskytovateli informačních systémů) nebo mohou být spravovány subjekty specializovanými na on-line reklamu, které působí jako externí zpracovatelé na základě konkrétního písemného jmenování ze strany části společnosti. Osobní údaje, které o vás zpracováváme, mohou být rovněž předány veřejným orgánům a jiným třetím stranám v případech, kdy je to vyžadováno na základě právních předpisů nebo kdy je to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů. Tímto vás informujeme, že v souladu s podmínkami a zárukami stanovenými v nařízení mohou být vaše údaje předávány do zemí, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru, a nemusí tak poskytovat úroveň ochrany soukromí a ochrany osobních údajů srovnatelnou s úrovní zaručenou českými a evropskými zákony o osobních údajích. Pokud však bude společnost jednat jako správce, budeme v nejvyšší možné míře brát v úvahu bezpečnost údajů, a proto budeme postupovat při správě takto přenášených údajů s veškerou opatrností a zárukami a případně poskytneme veškerá vhodná nebo přiměřená ochranná opatření, včetně uzavření standardních doložek o ochraně údajů, jak je stanoveno v nařízení. Kopii všech takových záruk lze na požádání získat od naší společnosti (v této záležitosti nás můžete kontaktovat jakýmkoliv způsobem uvedeným v části G). Vaše osobní údaje nebudou zasílány správcům údajů třetích stran ani nebudou šířeny.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění primárních účelů popsaných v tomto prohlášení nebo v každém případě po dobu nezbytnou pro ochranu práv uživatelů i společnosti.

G. Vaše práva 

Chcete-li uplatnit svá práva nebo získat jakékoliv další informace nebo objasnění týkající se tohoto prohlášení o souborech cookie, obraťte se na společnost následujícími způsoby:

  • Dopisem s potvrzením o přijetí do sídla společnosti: Everli S24 CZ s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika;
  • E-mailem na info-cz@everli.com.

Podle nařízení informuje společnost uživatele, že mají právo získat prohlášení (i) o původu osobních údajů; ii) účelu a způsobu zpracování; iii) logice použité v případě zpracování pomocí elektronických nástrojů; iv) identifikačních údajích týkajících se správce údajů a zpracovatelů údajů; v) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo kteří se o nich mohou dozvědět jako manažeři nebo zprostředkovatelé.

Uživatelé mají rovněž právo získat:
a) přístup, aktualizace, oprava nebo v případě zájmu integrace údajů; b) výmaz, přeměna do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, které nemusí být uchovávány pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány; c) potvrzení, že na operace uvedené v písmenech a) a b), a to i s ohledem na jejich obsah, byly upozorněny osoby, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případů, kdy k takovému splnění dojde nebo se ukáže, že je nemožné nebo zahrnuje zjevně nepřiměřené využití zdrojů s ohledem na chráněné právo.

Uživatelé mají také:
a) právo kdykoliv odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na jejich souhlasu; b) (případně) právo na přenositelnost údajů (právo obdržet veškeré osobní údaje, které se jich týkají, v běžně používaném strukturovaném formátu, který je čitelný automatickým zařízením), právo omezit zpracování osobních údajů a právo na zrušení („právo být zapomenut“); c) právo vznést námitku:
    i) zcela nebo zčásti, z oprávněných důvodů, vůči zpracování osobních údajů, které se jich týkají, a to i v případě, že je to relevantní pro účel shromažďování; ii) zcela nebo zčásti vůči zpracování osobních údajů, které se jich týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo pro průzkum trhu nebo obchodní sdělení; d) domnívají-li se, že při zpracování, které se jich týká, jsou porušována pravidla, právo podat stížnost u orgánu dozoru (v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, v němž pracují nebo v němž k údajnému porušení došlo). Českým dozorovým úřadem je Český úřad pro ochranu osobních údajů (v češtině: Úřad pro ochranu osobních údajů), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praze 7, Česká republika (https://www.uoou.cz/) 

***

Společnost nenese odpovědnost za aktualizaci všech odkazů, které lze zobrazit v těchto zásadách používání souborů cookie. Proto vždy, když odkaz nefunguje a/nebo není aktualizován, uživatelé uznávají a přijímají, že se musí vždy řídit dokumentem nebo částí webových stránek, na které tento odkaz odkazuje.